Anguila

Anguilla anguilla

La mida dels adults és de 40-80 cm; els mascles són més petits que les femelles. El cos és molt allargat i  està recobert d’una gruixuda capa mucosa, sota la qual hi ha escates molt petites. Les anguiles joves en fase de creixement s’anomenen “anguiles grogues” i tenen una coloració bruna amb el ventre groguenc. Quan migren al mar es transformen en “anguiles platejades”, prenent una coloració grisosa amb tonalitats argentades.

L’anguila es troba a totes les conques fluvials d’Europa i el Nord d’Àfrica que tenen connexió amb el mar. La seva distribució està limitada per la presència de preses i altres barreres que impedeixen que puguin remuntar.

És una espècie catàdroma, que es reprodueix a l’anomenat mar dels Sargassos, a l’oceà Atlàntic prop d’Amèrica central, des d’on migra cap a les costes d’Europa i entra a les aigües continentals. Les petites angules entren als rius principalment a finals de tardor i durant l’hivern. Romanen als rius entre 4 i 12 anys abans de tornar al mar per a la reproducció. Té una activitat principalment nocturna i s’alimenta d’insectes, crustacis, mol·luscs i petits peixos.

L’anguila es troba en perill crític d’extinció, ja que ha patit un fort declivi a les últimes dècades a causa de les preses i altres obstacles que impedeixen les seves migracions, la sobrepesca i la contaminació per compostos orgànics (PCB).

Distribució