Jovell

Atherina boyeri

Peix de petita mida que assoleix uns 12 cm de longitud. Té el cos allargat, de coloració platejada, amb un cap i ulls molt grans. La boca  té la mandíbula inferior prominent.

És una espècie eurihalina que pot viure tant al mar com als estuaris, llacunes i xarxes de canals de les zones litorals. Es distribueix principalment pels mars Mediterrani, Negre i Caspi, essent menys abundant a l’Atlàntic. A Catalunya es troba als estuaris dels principals rius

Fan migracions entre les aigües continentals i el mar per reproduir-se, però algunes poblacions poden reproduir-se en aigües salabroses o fins i tot en aigües dolces. S’alimenta de petits crustacis i d’altres invertebrats.

Es troba en regressió a Catalunya, a causa de la contaminació, la dessecació de zones humides, la pressió d’espècies exòtiques i la sobrepesca.

Distribució