Cavilat

Cottus hispaniolensis

Mesura com a màxim uns 12 cm de longitud. Té el cap molt ample i aplanat. Presenta dues aletes dorsals, i unes aletes pectorals molt amples. Els radis de les aletes presenten diverses línies de taques fosques. El color del cos és marró fosc o negrós,  amb taques irregulars.

És endèmica de la conca alta de la Garona, tant a la Vall d’Aran com en territori francès.

Viu en els trams alts dels rius, en aigües fredes i de fort corrent, amagada entre les pedres del fons. Es reprodueix a la primavera. Els mascles preparen un niu sota una pedra on la femella diposita els ous. El mascle té cura dels ous fins al moment de la desclosa. S’alimenta d’invertebrats, però també pot capturar alevins de peixos.

Actualment les seves poblacions són molt escasses per culpa del deteriorament de l’hàbitat, canalitzacions i alteracions hidroelèctriques.

Distribució