Llobarro

Dicentrarchus labrax

El llobarro pot assolir mides molt grans, de prop d’1 m de longitud, però habitualment no supera els 60 cm. El cos és allargat i té una coloració platejada. Té dues aletes dorsals, la primera amb radis espinosos, i dues espines a l’opercle

Es distribueix per les àrees litorals de l’Atlàntic i el Mediterrani. A Catalunya és una espècie  comuna, que remunta les zones baixes dels rius més cabalosos i també entra a les llacunes litorals. Els juvenils mengen invertebrats, però els adults són principalment depredadors de peixos.

L’espècie encara és força abundant, però les seves poblacions han sofert una certa regressió les últimes dècades a causa de la sobrepesca.

Distribució