Luci

Esox lucius

El luci és un peix de gran mida, pot superar 1 m de longitud. La boca és ampla i aplanada, amb nombroses dents. L’aleta dorsal està en una posició molt endarrerida, a la mateixa alçada que l’aleta anal. Solen tenir coloracions del cos verdoses o marronoses.

La seva àrea de distribució natural és el centre i nord d’Europa, gran part d’Àsia i Nord-amèrica. A Catalunya està introduït des de fa més de mig segle i se’l pot trobar a les conques de la Noguera Ribagorçana, Segre, Llobregat i Muga, sobretot als embassaments, encara que és poc abundant.

El seu hàbitat preferent són els rius de corrent lent i aigües estancades, amb abundant vegetació aquàtica. A Catalunya es reprodueix a principis de primavera. És més actiu a les primeres i últimes hores del dia. És un gran depredador, que s’alimenta bàsicament de peixos, però també pot capturar crancs, amfibis i polls d’aus aquàtiques.

Pel seu caràcter depredador pot constituir una amenaça sobre els peixos i altres espècies autòctones. Això no obstant, en ser actualment poc abundant, l’impacte és probablement poc significatiu.

Distribució