Espinós

Gasterosteus aculeatus

És un peix de mida petita, que a les nostres aigües no sol superar els 6 cm de longitud. Presenta tres espines dorsals lliures i un cos sense escates. El peduncle caudal és molt estret i les aletes pelvianes estan reduïdes a una única espina. El color del cos és verdós o platejat amb algunes taques fosques. Els mascles durant l’època de posta prenen coloracions vermelles.

Es distribueix per tota Europa. A Catalunya es troba molt localitzat en alguns rius de les comarques de Girona. També és present al delta de l’Ebre i antigament era present a les conques del Besòs, Llobregat i a la Séquia de Salou.

Habita en ambients d’aigües lentes, poc profundes i amb vegetació. Es reprodueix entre març i abril. Els mascles construeixen un niu amb fragments vegetals on les femelles ponen els ous que són defensats pel mascle. S’alimenten principalment d’invertebrats.

L’espinós ha sofert una regressió molt important a Catalunya a causa de la contaminació, l’alteració de l’hàbitat i a la introducció d’espècies exòtiques.

Distribució