Llissa llobarrera

Mugil cephalus

És un peix que pot assolir grans mides, de fins a 80 cm o més. El cap és molt ample i aplanat. Els llavis són prims. Es diferencia dels altres mugílids per presentar sobre els ulls una membrana adiposa amb una obertura vertical, i una taca blava a la base de les aletes pectorals. Té dues aletes dorsals, la primera amb radis espinosos. El cos és de color platejat i està recorregut per algunes franges horitzontals fosques.

Viu a quasi tots els mars i oceans del món. A Catalunya és abundant i es troba a les aigües marines costaneres, als estuaris dels principals rius i a les llacunes litorals.

Té un cicle de vida catàdrom. Els adults entren a les aigües dolces per alimentar-se i tornen al mar per a reproduir-se. L’alimentació és bàsicament detritívora i herbívora.

Distribució

Llissa calua

Chelon ramada

La llissa calua és un peix de gran mida, arriba a un màxim de 70 cm i uns 3 kg de pes. El cap és gran i ample. Els llavis són fins, sense papil·les al llavi superior. Presenten una taca negra a la base de les aletes pectorals. Tenen dues aletes dorsals, la primera amb radis espinosos. Són de colors platejats.

Es distribueix per les aigües costaneres del Mar Mediterrani i de l’oceà Atlàntic. A Catalunya és molt abundant als estuaris, llacunes litorals i aiguamolls. Pot remuntar els rius grans distàncies des de la desembocadura.

Té un cicle de vida catàdrom, és a dir, es reprodueixen al mar i els adults entren a les aigües continentals per a alimentar-s’hi. La dieta està formada principalment per algues, sediments amb restes orgàniques i invertebrats.

Distribució

Llissa vera

Chelon labrosus

Assoleix una mida màxima d’uns 60 cm i 4 kg de pes. El llavi superior és molt gruixut amb diverses fileres de papil·les còrnies.

Es distribueix per tot el litoral atlàntic i mediterrani. Habita tant en les aigües marines costaneres com en les aigües dolces i salabroses. A Catalunya és freqüent als estuaris dels principals rius i a les llacunes litorals.

Distribució

Llissa galta-roja

Chelon aurata

Té una mida que rarament supera els 20-30 cm.  El cap és ample i aplanat, amb uns ulls amb una parpella adiposa poc desenvolupada. El llavi superior és estret i no presenta papil·les. Té dues aletes dorsals separades, la primera amb radis espinosos. El dors és blavós i els flancs platejats. A l’opercle tenen una taca daurada ben visible.

És un peix eminentment marí que es troba tant a l’oceà Atlàntic com a la Mediterrània, i que ocasionalment es pot trobar en aigües continentals quan remunta els estuaris dels rius i entra a llacunes litorals. És una espècie molt gregària i s’alimenta de matèria orgànica, algues i invertebrats.

Distribució