Rèmol

Platichthys flesus

És un peix de mida mitjana, en general els adults mesuren de 20 a 25 cm. El cos és pla, de forma oval, amb els ulls en el cantó dret del cos. Tenen  un color marronós amb petites taques de diferents tonalitats, que manté la seva presència inadvertida quan descansen sobre el fons.

Es distribueix per les zones costaneres del Mediterrani i l’Atlàntic. A Catalunya es troba a les desembocadures dels principals rius.

Són peixos migratoris que es reprodueixen al mar i entren als estuaris dels rius i llacunes litorals per a alimentar-se. Prefereixen fons sorrencs on viuen mig enterrats. La dieta està formada per invertebrats i petits peixos.

És una espècie cada cop més rara, i tot i que no hi ha molta informació, s’hauria de considerar una espècie en perill.

Distribució