Gobi tacat

Pomatoschistus microps

És un peix molt petit, de menys de 5-6 cm, amb un cap gran i els ulls situats en posició superior. Té dues aletes dorsals, la primera amb radis espinosos. El cos és de color marró clar amb taques fosques.

Es distribueix per les zones costaneres de l’Atlàntic i el Mediterrani. A Catalunya es troba a les zones humides litorals i estuaris dels principals rius.

És una espècie eurihalina que prefereix fons sorrencs de poca profunditat on s’enterra per evitar els depredadors. Normalment els adults migren al mar per reproduir-se, però poden també reproduir-se a les llacunes o estuaris on viuen. S’alimenta de petits invertebrats.

El gobi tacat està en regressió a causa de la degradació del seu hàbitat.

Distribució