Agulleta de riu

Syngnathus abaster

L’agulleta té un cos extraordinàriament allargat i prim, de fins a 15 cm de longitud total. El cap acaba en un musell en forma de tub. Les aletes són molt petites.

Es distribueix per les zones costaneres del Mediterrani i de l’Atlàntic, on entra a les desembocadures de rius i zones humides litorals. A Catalunya es troba sobretot al delta de l’Ebre, i és molt més escassa a la resta de zones humides.

Té preferència per substrats de sorra o llim i abundant vegetació submergida. La reproducció és vivípara. La femella diposita els ous en uns plecs cutanis sota la cua del mascle, on són incubats fins que surten els alevins. S’alimenten d’invertebrats.

Les seves poblacions estan en regressió, principalment per la degradació de les zones humides on viuen.

Distribució